Waarom Beeldende Vak Therapie?

Beeldende Vak Therapie stimuleert de expressiemogelijkheden, waardoor problemen kunnen worden herkend. Hierdoor wordt een veranderingsproces op gang  gebracht. Na erkenning en verwerking kunnen problemen worden losgelaten waardoor weer evenwicht kan ontstaan.

 

Er kan onder andere gewerkt worden aan de volgende doelen: