Mogelijkheden en aanbod

Individuele therapie    Werkdagen dinsdag, woensdag. 

 

EMDR voor volwassenen en kinderen voor traumatische gebeurtenissen!

 

Volwassenen

In een intakegesprek wordt besproken wat de klachten zijn en welke mogelijkheden ik u kan bieden in mijn praktijk. Na 1 of meerdere sessies wordt samen een behandelplan opgesteld, van waaruit gewerkt wordt in de therapie. Na evaluatie wordt samen gekeken in hoeverre het doel is bereikt en of er nog aanvullende therapie nodig is. 

Kinderen

Zo mogelijk en bij voorkeur komen beide ouders voor het intakegesprek, waarin we samen kijken welke problemen het kind heeft en wat de mogelijkheden in de Therapie zijn. In overleg kan de school en het maatschappelijk werk hierbij behulpzaam zijn.

Gedurende de therapie vinden er regelmatig oudergesprekken plaats. Soms kunnen ook oudergesprekken worden gehouden met een maatschappelijk werker.  

Groepen 

In 2019 beginnen we weer met de Verf je Sterk! groepen.

Verf je Sterk!’ is een kindergroep voor kinderen die zich niet voldoende kunnen redden in de omgang met andere kinderen. ze kunnen bijvoorbeeld:

zich afzonderen van de groep, verlegen of bang zijn, stil en teruggetrokken of teveel aanwezig zijn, gepest worden, zelf pesten en/of steeds in conflictsituaties terechtkomen. De Verf je Sterk! is enkele jaren geleden ontwikkeld door Hilda van Assen van Atelier KlimOp! in Dalfsen en de resultaten hebben bewezen dat deze groep zeer effectief is. 

In de groep wordt onder andere gewerkt aan sociale vaardigheden, het herkennen en uiten van gevoelens en de weerbaarheid en eigenwaarde van het kind. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, zodat er genoeg ruimte is voor de individuele doelen van alle kinderen. Samen met 'De Stoere Schilder', Kanjer Kwassie en andere kinderen, leert het kind dat ook hij/zij een kanjer is. 

De groep wordt nu gegeven door Tineke van der Keijl van De Kapstok.

Het traject bestaat uit:

 De folders zijn verkrijgbaar op de scholen in de bieb en in de praktijk.

 

             praktijk De Kapstok www.de-kapstok.nl